Click to go to the Mattel Website
Ladattavat tiedotteet takaisinvedosta

05.09.2007

Takaisinveto Barbie-tarvikkeet ja Geotrax" (PDF, 582KB)

14.08.2007

Takaisinveto Barbie ja Tanner (PDF, 82KB)

Takaisinveto Kessu-auto (PDF, 112KB)

Takaisinveto Polly Pocket ja Doggie Day Care (PDF, 1.04MB)
06.11.2007

Laugh & Learn -tuotesarjaan liittyvä takaisinveto ei koske Suomea. Takaisinvedettävä tuote on Laugh & Learn 2-in-1 Kitchen, jota ei ole koskaan myyty Suomessa.

Mikäli sinulla kuitenkin on kysyttävää ko. takaisinvedosta, voit ottaa yhteyttä Mattelin kuluttajapalveluun.

_____________________________________________

25.10.2007

Go Diego Go -tuotesarjaan liittyvä takaisinveto ei koske Suomea. Kyseistä tuotesarjaa ei ole koskaan myyty Suomessa. Mikäli sinulla kuitenkin on kysyttävää ko.
takaisinvedosta, voit ottaa yhteyttä Mattelin kuluttajapalveluun.
_____________________________________________

05.09.2007

VAPAAEHTOINEN TUOTTEIDEN TAKAISINVETO
Suhtaudumme vakavasti lupauksiimme

Kuten lupasimme, olemme viime viikkojen aikana testanneet ja uudelleen testanneet lelujamme ennen kuin ne lähtevät tehtailta eteenpäin. Viime aikaiset tuotteiden takaisinvedot ovat osa lupaustamme varmistaa lasten turvallisuus.

Olemme maailman-laajuisesti tehostaneet testausjärjestelmiämme alla olevalla pakollisella kolmivaiheisella turvallisuus-tarkistuksella, joka koskee leluissamme käytettyjä maaleja.

  1. Kaikki maalit testataan ennen kuin niitä käytetään leluihimme. Poikkeuksia ei sallita.


  2. Olemme merkittävästi lisänneet sekä testausta että ennalta ilmoittamattomien satunnaistarkastusten määrää jokaisessa tuotantovaiheessa.


  3. Testaamme jokaisen uuden valmistuserän säännöstenmukaisuuden ennen tuotteiden päätymistä kuluttajille.
Toivomme teidän käyvän sivuillamme usein. Sivuilta näette lisätietoja takaisinvedettävistä tuotteista, mitä me teemme ja löydätte myös vastauksia kysymyksiinne.

Mattelille kaikkein tärkein asia on lastenne turvallisuus. Lupaamme sen.
_____________________________________________

TARKEMMAT TIEDOT

Tutustu tarkasti maakohtaisiin tuotepalautusohjeisiin ja kerro ongelmatuotteista ja asiaan liittyvistä tiedoista myös niille sukulais- ja ystäväperheillesi, joita asia saattaisi koskea.

Suomea koskevat tiedot ja ohjeet löydät vierestä.


_____________________________________________

Mitä me teemme ja mitä sinun tulee tietää?

Miksi markkinoiltavedot tehdään?
Vaikka meillä ovat alan perinpohjaisimpiin kuuluvat laadunvalvonta- ja turvallisuustestausmenetelmät, mikään järjestelmä ei koskaan ole täydellinen. Jos virheitä tehdään, me korjaamme ne. Jos uusia viranomaisvaatimuksia asetetaan, me noudatamme niitä.

Mitä Mattel tekee asian suhteen?
Vahvistimme välittömästi valmistusmenetelmiämme kolmeportaisella tarkastusjärjestelmällä. Ensinnäkin sallimme vain hyväksyttyjen maalien käytön siten, että joka ikinen maalierä joka ikisellä sopimusvalmistajalla testataan. Jos maali ei täytä vaatimuksia, sitä ei käytetä. Toiseksi tiukennamme valvontaa kautta koko valmistusprosessin ja lisäämme ennalta ilmoittamattomien satunnaistarkastusten määrää sopimusvalmistajien tuotantotiloissa. Kolmanneksi testaamme jokaisen uuden valmistuserän säännöstenmukaisuuden ennen tuotteiden päätymistä kuluttajille. Olemme kokoontuneet sopimusvalmistajiemme kanssa ja varmistaneet, että he ymmärtävät tiukentuneet menettelytapamme ja vaatimuksemme niiden täydellisestä noudattamisesta.

Mitä voin vanhempana tehdä varmistuakseni lapseni turvallisuudesta?
Haluamme varmistaa, että ongelma tulee kaikkien vanhempien tietoon nopeasti ja että he palauttavat vialliset lelut meille ensi tilassa. Muiden lelujen kohdalla kannattaa aina lukea huolella käyttöohjeet ja ikäsuositukset sekä valvoa lasten leikkiä. Jos sinulla on epäilyksiä jonkin asian suhteen, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Vedättekö markkinoilta vielä lisää tuotteita?
Suoritamme parhaillaan erittäin laajoja ja yksityiskohtaisia tutkimuksia, joiden tarkkuudesta yhden tuotteen täsmällisen ongelmakohdan nopea jäljittäminenkin kertoo. Vaikka monet lelut läpäisevätkin testit, on silti mahdollista, että löydämme vielä lisää ongelmatuotteita. Toivomme, että lisää markkinoiltavetoja ei tarvita, mutta jos niin silti käy, puutumme asiaan jälleen viivyttelemättä ja tiedotamme siitä kuluttajille.

Voinko luottaa Mattelin lelujen turvallisuuteen?
Tärkein periaatteemme on leluillamme leikkivien lasten turvallisuus. Toimintafilosofiaamme kuuluukin, että jokainen työntekijä vastaa osaltaan tuotteidemme laadusta ja turvallisuudesta. Mattelilla työskentelee eri puolilla maailmaa yhteensä yli 1500 henkilöä, jotka keskittyvät pelkästään tuotteiden turvallisuuteen, laatuun ja yhdenmukaisuuteen. Heistä yli 400 on korkeasti koulutettuja insinöörejä, teknikoita, laaduntarkkailijoita ja johtajia, jotka kaikki ponnistelevat yhtiön laatutietoisten ja vastuullisten periaatteiden puolesta: laatu ja arvot, joihin maailma voi luottaa. Teemme töitä kellon ympäri kehittääksemme menetelmiämme ja olemme jo ryhtyneet asiassa merkittäviin toimiin.
Use of this site signifies your acceptance of Mattel's Website Terms and Conditions and PRIVACY POLICY. © 2010 Mattel, Inc. All Rights Reserved.